FCE (Cambridge English First for Schools)

Gerçek dünyadaki başarıya hazır olun.

Cambridge English First for Schools , öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik tasarlandığı için onların İngilizce öğrenmedeki motivasyonlarını arttırır. Çünkü öğrencilerin aşina oldukları konulara dayanan bu sınav onların İngilizce ’yi kullanmadaki özgüvenlerini pekiştirerek İngilizce ’de daha ileri yetkinliklere ilerlemelerine etki eder. Cambridge FCE orta seviye üstü bir sınavdır.

Avrupa ortak dil çerçevesine göre B2 seviyesinde bir sınavdır. Bu seviyeye ulaşan bir öğrenci İngilizce ’de becerilerinde donanımlı hale gelir ve öğrencinin şunları yapması beklenir:

- İngilizce konuşulan bir ortamda çalışmaya başlayabilir.

-Orta seviye üstü bir eğitim ya da lisans öncesi altyapı programları eğitimi alabilir.

Örneğin B2 seviyesinde bir öğrenci şunları yapabilir:

-    Geniş kapsamlı çeşitli konular üzerinde konuşmalar sürdürebilir.

-    Birisi konuşurken notlar alabilir ya da standart dışı istekler de dahil olmak üzere mektup yazabilir.

-    Fikir sunabilir, sebep gösterebilir.

-    Olaylarla ilgili tahmin edilebilen sorulara cevap verebilir.

FCE for Schools , şunları yapmanıza olanak sağlar.

-    Öğrencilere İngilizce ’yi gerçek dünyada konuşmaları için gerekli özgüveni sağlar.

-    Öğrencileri İngilizce ’deki daha ileri seviyelere atlamaları, İngilizce becerilerini öğrenim ve iş hayatında kullanmaları ve iş imkânları yakalamalarına teşvik sağlar.

Öğrencilere gerçek hayatta kullanabilecekleri İngilizce dil becerilerini kazandırır. FCE öğrencilerin günlük hayattaki eğitim ve çalışma için gerekli olan tüm sözlü ve yazılı dil becerilerini etkin bir şekilde kullanabildiklerini gösterir.

Sınav gerçek hayatta bir öğrencinin karşılaşabileceği durumlarda kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece öğrenciler

-    Etkili bir şekilde iletişim kurarlar.

-    Bir sonraki asama için ihtiyaç duydukları İngilizce dil becerilerini kazanmış olurlar.

Herkes için adil olan yüksek kalitedeki bir İngilizce dil sınavıdır. FCE tüm dünya tarafından geçerliliği olan ve saygı duyulan bir dil sınavıdır. Sınav:

-    Öğrencilerin dil becerilerinin en güvenilir yansıması olduğunu ispat eder.

-    Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi gibi dilin çeşitlerinin büyük çoğunluğunu kapsar.

-    Her milletten ve farklı dil bilimsel geçmişe sahip olan öğrencilere karşı adil olarak tasarlanmıştır.

-    Kendi türünde en geniş kapsamlı araştırmalarla desteklenmiştir.

-    Çeşitli özel ihtiyaçları olan geniş bir yelpazedeki öğrenciler tarafından alınabilir.

Öğrencilere dünya çapında kabul gören sertifikalar sunar. FCE sınavını başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler tüm dünyada geçerliliği olan uluslararası bir sertifikaya sahip olurlar.

Öğrenciler bir kez bu sertifikayı aldıklarında ellerinde gerçekten övünebilecekleri bir başarının simgesi olan ve dünyada değeri kabul gören bir sertifika almaya hak kazanırlar.

FCE sertifikası orta seviye üstü bir yetkinlik olup dünya çapında birçok önde gelen iş ve eğitim kurumları tarafından kabul edilir. Bu kurumlardan bazıları şunlardır.

HP , Sony , IBM , Bosch , Motorola

Bath Üniversitesi (İngiltere) , Salamanca Üniversitesi

Öğrencileri başarıya ulaştırmak için çeşitli sayıdaki desteklerden yararlanın. Çeşitli sayıdaki destek ürünü ve materyali öğrencilerin sınava en iyi şekilde hazırlanmaları için mevcuttur.

...................................................................................................................................................................

FCE (First for Schools)

Ready for success in the real world 

Cambridge English First for Schools is specially tailored to suit the interests of students, so it increases their motivation to learn English. Because it is based on familiar topics and situations, it gives them the confidence to use their English and inspires them to move on to further qualifications. Cambridge English First for Schools is at an upper-intermediate level.

The exam is set at Level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Reaching this level means a student is becoming skilled in English and can expect to:

 • start working in an English-speaking environment
 • study at an upper-intermediate level, or pre-degree study, such as foundation or pathway courses.

For example, at B2 level, a student can:

 • maintain a conversation on a fairly wide range of topics
 • make notes while someone is talking or write a letter, including non-standard requests
 • express opinions and give reasons
 • answer predictable or factual questions.

Cambridge English First for Schools enables you to:

Help students achieve:Cambridge English First for Schools gives students the confidence to use their English in the real world.

It inspires them to move on to higher English qualifications, or to use their English skills for study and employment opportunities. 

Give students real-life English skillsCambridge English First for Schools shows students can use everyday written and spoken English for work and study purposes.

The exam uses real-life situations that are especially designed to help students:

 • communicate more effectively
 • learn the language skills they need to take the next step to success.

Take a high-quality test that is fair to everyoneCambridge English First for Schools is respected and accepted internationally. The exam:

 • provides the most reliable reflection of a student’s language skills
 • covers all major varieties of English (e.g. British English, American English)
 • is designed to be fair to users of all nationalities and linguistic backgrounds
 • is supported by the largest research programme of its kind
 • can be taken by students with a wide range of special requirements

Offer students globally accepted certificatesStudents who successfully take Cambridge English First for Schoolswill receive the same internationally accepted certificate as candidates that take Cambridge English First.

Once a student has a Cambridge English certificate, they hold one of the most valuable English qualifications in the world. It is an achievement to be really proud of.

The Cambridge English First for Schools certificate is accepted as a qualification in upper-intermediate English by thousands of leading businesses and educational institutions around the world, including:

employers like HP, Sony, IBM, Bosch and Motorola

universities and colleges, such as the University of Bath and the Universidad de Salamanca, as part of their entrance requirements. 

Get lots of support to help students achieve success: There is a wide range of support products and materials available to help students prepare for their exam.