Flyers (Cambridge English Young Learners Sınavının Üçüncü Basamağı)

Young Learners English Flyers olarak da bilinen Cambridge English Flyers, çocukların İngilizce öğrenim yolculuklarında Movers sınavından sonra gelen basamaktır. Temel düzeyde çocukların günlük yazılı ve konuşma İngilizcesini kullanabildiklerini gösteren harika bir yoldur.

Cambridge English Flyers Sınavı, bu eğlenceli üç Cambridge English Young Learners Sınavlarının en yüksek seviyesidir ve ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yöneliktir. Cambridge English Flyers Sınavı Avrupa Ortak Dil Kriterleri (CEFR)’a  göre A2 seviyesindedir.

Bu seviyedeki öğrenciler;

 • Basit yazılı İngilizceyi anlayabilirler
 • Aşina oldukları durumlarda iletişim kurabilirler
 • Kısa uyarıları ve basit sözlü yönergeleri anlayabilirler
 • Temel cümleleri ve ifadeleri anlayabilir ve kullanabilirler
 • Kendilerini tanıtabilirler ve kişisel sorulara temel cevaplar verebilirler
 • Yavaş ve net konuşan, anadili İngilizce olan kişilerle iletişim kurabilirler
 • Kısa ve basit notlar yazabilirler

Sınav dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört dil becerisin kapsar.

Cambridge English Flyers Sınavı ;

-         Öğrencinin İngilizce seviyesini tek seferde bir adım ileriye taşır. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yöneliktir ve İngilizce öğrenmeye başlarken öğrencilerin kendilerine olan güveni yaratmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Cambridge English Flyers Sınavı, 3 Cambridge English Young Learners sınavından en yüksek seviyede olanıdır. Öğrenciler yetenek ve özgüven kazandıkları için İngilizce seviyelerini adım adım geliştirmeye devam ederler ve Cambridge English Key for Schools sınavına doğru ilerlerler.

-          Öğrencilerin İngilizcede kendilerine güvenmelerini sağlar. Flyers sınavı çocukları motive etmek ve İngilizceyi kullanabilmeleri için kendilerine olan güvenlerini artırmak için tasarlanmıştır. Sınav öğrencilerin aşina oldukları konu ve durumlar üzerine kuruludur ve İngilizce olarak iletişim kurarken ihtiyaçları olacak becerileri geliştirir. Çocukların kendilerine olan güveni arttığında İngilizce öğrenmek için daha istekli olacaklar ve onları daha zorlayacak seviyelerde de kullanacaklardır.

-         Birçok olasılığın olduğunu görmelerini sağlar. Flyers sınavı, pratik, gerçek hayatta karşılaşılabilecek İngilizce becerilerini kazanmaya yönelik üçüncü adımdır ve çocuklara;

 • İnternet ve diğer araçları İngilizce kullanabilmelerini
 • Kitapları, şarkıları, televizyon programlarını ve filmleri İngilizce olarak okuyabilmelerini ve dinleyebilmelerini
 • Başka ülkelerden arkadaşlar edinebilmelerini
 • İngilizceyi Uluslar arası ortak bir dil olarak kullanabilmelerini
 • Gelecek eğitim ve çalışma hayatlarına hazır olmalarını sağlar.

-         Gelişimlerini ödüllendirerek öğrencileri motive eder. Flyers sınavında geçme veya başarısız olma yoktur. Her öğrenci Cambridge English ödülü alarak başarısını kutlar, özgüvenini tazeler. Ödül öğrencinin kaç kalkan aldığını gösterir. Eğer 10 veya 11 kalkan ve üzeri alırlarsa, İkinci basamak sınavı olan Cambridge English Key for Schools sınavına hazırlanmaya başlayabilirler.

-         Herkese karşı adil bir tutum içinde olan kaliteli bir sınavdır. Uluslar arası alanda kabul gören Cambridge English Flyers sınavları;

 • Öğrencinin dil becerilerini en güvenilir şekilde yansıtır.
 • Tüm temel İngilizce farklılıklarını kapsar. (İngiliz İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi)
 • Kendi alanında en geniş araştırma programları
 • Birçok özel gerekliliğe ihtiyaç duyan öğrenciler tarafından alınır.

-         Öğrencilerin İngilizcelerini geliştirebilmelerine yardım edecek tüm desteği alırlar.  Öğrencilerin İngilizcelerini geliştirebilmelerine yardım eder ve onları sınava hazırlar. Çok geniş destekleyici ürün ve hizmet ağına sahiptir.

.............................................................................................................................................................................

Flyers (The third Cambridge English: Young Learners test)

Cambridge English Flyers, also known as Young Learners English Flyers, is the next step of a child’s language learning journey, after taking Cambridge English Movers. It is a great way to show children can deal with everyday written and spoken English at a basic level. 

Cambridge English Flyers is the highest level of three fun, motivating Cambridge English Young Learners tests, aimed at children in primary and lower secondary education. The Cambridge English Flyers test is set at Level A2 of the 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

At this level children can:  

 • understand simple written English
 • communicate in familiar situations
 • understand short notices and simple spoken directions
 • understand and use basic phrases and expressions
 • introduce themselves and answer basic questions about their personal details
 • interact with English speakers who talk slowly and clearly
 • write short, simple notes 

The test covers all four language skills – listening, speaking, and reading and writing. 

Cambridge English: Flyers enables you to:

Improve children’s English one step at a time: Cambridge English: Flyers is aimed at children in primary and lower secondary education and is designed to give them the confidence to improve even further in English. 

Cambridge English Flyers is the highest of the three Cambridge English Young Learners tests. Once children have taken Cambridge English Flyers, they can begin to aim for the next test: Cambridge English Key for Schools. These exams lead to certificates that are internationally accepted for study and work purposes. 

Give children the confidence they need in English: Cambridge English Flyers is designed to motivate children and give them lots of confidence to use their English. The test: 

 • is based on familiar topics and situations
 • develops the skills children need to communicate in English. 

As children develop in confidence, they will be motivated to learn more English and use it at a more challenging level. 

Open up a world of possibilities:With Cambridge English Flyers, children continue to develop practical, real-life English language skills that will help them: 

 • use the internet and other media in English
 • enjoy books, songs, television and films in English
 • make friends globally
 • use English as the common international language 
 • get ready for future study and work success 

Motivate children by rewarding their progressWith Cambridge English Flyers, there is no pass or fail. Every child gets a Cambridge English award, celebrating their achievement, building their confidence and rewarding them for developing their communication skills. 

The award shows how many shields a child has received. If they get 10 or 11 shields and above, they should be ready to start preparing for Cambridge English Key for Schools.

Choose a high-quality test that is fair to everyone:Respected internationally, Cambridge English Flyers: 

 • provides the most reliable reflection of a child’s language skills
 • covers all major varieties of English (e.g. British English, American English)
 • is designed to be fair to users of all nationalities and linguistic backgrounds
 • is supported by the largest research programme of its kind
 • can be taken by children with a wide range of special requirements

Get all the support you need to help children improve their English: To help children improve their English and prepare for their test, we have a huge range of support products and services.