IELTS (International English Language Testing System)

IELTS küresel göç ve yüksek öğrenim için tercih edilen dünyadaki en popular testtir. Gecen yıl iki milyonun üzerindeki aday yolculuklarına ve eğitimlerine başlamak için IELTS sınavına girmiştir.

Eğitim kurumları , işverenler, özel tescil kurumları ve devlete bağlı göçmenlik acenteleri kabul prosedürlerinin bir parçası olarak İngilizce dil becerilerinin kanıtı için IELTS sınav sonuç belgesi talep etmektedir. IELTS bu amaçlar için kabul gören bir dil sınavıdır.

IELTS’i seçmek şunları yapmanıza olanak sağlar.

-          İngilizce dil becerilerinizi kanıtlarsınız. Eğitim kurumları , işverenler, özel tescil kurumları ve devlete bağlı göçmenlik acenteleri kabul prosedürlerinin bir parçası olarak İngilizce dil becerilerinin kanıtı için IELTS ’ i tercih ederler.

-          Eğitim ve iş için dünya çapında kabul gören bir yetkinlik kazanin. IELTS, British Council, IDP: IELTS Avustralya ve Cambridge English Language Assesment tarafından yönetilir. Geçen yıl iki milyonun üzerindeki aday İngilizce konuşulan ülkelerde eğitim ve iş kapılarını aralamak için IELTS sınavına girdi. IELTS 8000 üzerinde kurum tarafından kabul edilen dünyaca geçerliliği olan bir dil sınavıdır.

-          Özel gereksinimler. Cambridge sınavları işitme ve görme bozukluğu gibi özel gereksinimleri olan adaylar tarafından da alınabilir.

-    Amacınızla eşleşen sınav turunu seçebilirsiniz.  Gireceğiniz sınavda yazma , dinleme, konuşma  ve okuma bölümleri olacaktır. İki farklı IELTS sınav turunu Okuma ve yazma kısımlarına göre seçebilirsiniz.

ACADEMIC: Eger egitim dili Ingilizce olan bir kurumda lisans vey a lisansustu seviyelerde egitim almak istiyorsaniz bu modulu secmelisiniz.

GENERAL TRAINING: Eğer İngiltere, Yeni Zelanda, Kanada, vb… gibi İngilizce konuşulan bir ülkeye göç etmek, bu ülkelerde çalışmak ve on lisans programlarında eğitim almak istiyorsanız bu modülü seçmelisiniz.

Bu iki modül arasındaki fark okuma ve yazma sınavlarının farklı olmasından kaynaklanır.Dinleme ve konuşma sınavları ise her iki modül için ortaktır.

-          Anlamlı ve uluslararası bir sonuç elde edin. IELTS sınavı sonucunda tüm dünyaca tanınan güvenilir bir sonuç elde edersiniz. Sınavdan 0-9 arasında bir skor elde edersiniz. 0, sınava katılmayan ya da hiç bir cevaplama yapmayan adayları; 9 ise çok yüksek bir İngilizce seviyesine sahip olan adaylara verilir. Birçok üniversite lisans programları için 9 üzerinden 6-7 puan almış öğrencileri kabul eder.

IELTS notlama sistemi tutarlı, güvenilir ve dünya çapında anlaşılır. Sınav materyalleri dikkatlice hazırlanmış olup sınavın tüm versiyonları ayni zorluk seviyesindedir.

........................................................................................................................................................................................

IELTS (International English Language Testing System)

More people go more places with IELTS 

IELTS is the world's most popular test for higher education and global migration. Last year, over 2 million candidates took the IELTS test to start their journeys into education and employment.

Educational institutions, employers, professional registration bodies and government immigration agencies often require proof of English language skills as part of their recruitment or admission procedures.IELTS is widely accepted for these purposes.

Choosing IELTS enables you to:

Prove your English language skills: Educational institutions, employers and government immigration agencies require proof of English language skills as part of their recruitment or admission procedures. Increasingly, these organisations are choosing IELTS.

Gain worldwide recognition for study, work and immigration: IELTS is jointly managed by British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. Last year, over 2 million candidates used IELTS to open doors to the English-speaking world and beyond. IELTS is recognised by more than 8,000 organisations worldwide.

Special requirements: Cambridge English exams can be taken by people with a wide range ofspecial requirements, such as specific learning, hearing or visual difficulties. 

Decide on a module to match your goalYou will take a Reading, Writing, Listening and Speaking test. You can choose between two IELTS modules in the Reading and Writing tests: 

Academic – if you want to study in English at undergraduate or postgraduate level, or seek professional registration. 

General Training – if you want to migrate to an English-speaking country (e.g. Australia, Canada, New Zealand, UK), or wish to train or study in English at below degree level. 

All candidates take the same Listening and Speaking tests.

 

Get a meaningful, international resultThe IELTS scoring system is recognised globally, giving you a truly international result. You will receive a score of 0–9, with 0 being for those who did not attempt the test, and 9 being for those with a high level of English. Most universities accept scores between 6–7 as being suitable for undergraduate study in English. 

The IELTS 9-band score system is consistent. It is secure, benchmarked and understood worldwide. Test materials are designed carefully so that every version of the test is the same scale of difficulty.