Movers (Cambridge English Young Learners Sınavı İkinci Basamağı)

Young Learners English Movers olarak da bilinen Cambridge English  Movers çocukların İngilizce öğrenimindeki yolculuklarının ikinci basamağıdır. Öğrencilerin dil becerilerini yapılandırmalarına ve İngilizcede daha ileri düzeyde gelişim sağlayabilmelerine yardımcı olacak çok iyi bir yoldur.

Cambridge Movers sınavı, Cambridge English Young Learners Sınavlarının ikincisidir ve ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yöneliktir. Cambridge English Movers Sınavı Avrupa Ortak Dil Kriterleri (CEFR)’a  göre A1 seviyesindedir. Bu seviyede öğrencilerin şunları yapmaları beklenir:

 • Temel yönergeleri anlamak ve tahmin edilebilir gerçek olaylarla ilgili bir konuda sohbet edebilir,
 • Temel uyarıları, yönergeleri ya da bilgileri anlayabilmek
 • Saat, tarih ve yer bilgilerini içeren temel formları tamamlayabilmek, notlar yazabilmek

Sınav dinleme, konuşma, yazma, okuma gibi temel dil becerilerini kapsar.

Cambridge English Movers Sınavı ;

-         Öğrencinin İngilizce seviyesini tek seferde bir adım ileriye taşır. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yöneliktir ve İngilizce öğrenmeye başlarken öğrencilerin kendilerine olan güveni yaratmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Cambridge English Movers Sınavı, 3 Cambridge English Young Learners sınavından ikincisidir. Öğrenciler yetenek ve özgüven kazandıkları için İngilizce seviyelerini adım adım geliştirmeye devam ederler ve Cambridge English Flyers sınavına doğru ilerlerler.

-          Öğrencilerin İngilizcede kendilerine güvenmelerini sağlar. Movers sınavı çocukları motive etmek ve İngilizceyi kullanabilmeleri için kendilerine olan güvenlerini artırmak için tasarlanmıştır. Sınav öğrencilerin aşina oldukları konu ve durumlar üzerine kuruludur ve İngilizce olarak iletişim kurarken ihtiyaçları olacak becerileri geliştirir. Çocukların kendilerine olan güveni arttığında İngilizce öğrenmek için daha istekli olacaklar ve daha ileri seviyelerde de kullanacaklardır.

-         Birçok olasılığın olduğunu görmelerini sağlar. Movers sınavı, pratik, gerçek hayatta karşılaşılabilecek İngilizce becerilerini kazanmaya yönelik ikinci adımdır ve çocuklara;

 • İnternet ve diğer araçları İngilizce kullanabilmelerini
 • Kitapları, şarkıları, televizyon programlarını ve filmleri İngilizce olarak okuyabilmelerini ve dinleyebilmelerini
 • Başka ülkelerden arkadaşlar edinebilmelerini
 • İngilizceyi Uluslar arası ortak bir dil olarak kullanabilmelerini
 • Gelecek eğitim ve çalışma hayatlarına hazır olmalarını sağlar.

-         Gelişimlerini ödüllendirerek öğrencileri motive eder. Movers sınavında geçme veya başarısız olma yoktur. Her öğrenci Cambridge English ödülü alarak başarısını kutlar, özgüvenini tazeler. Ödül öğrencinin kaç kalkan aldığını gösterir. Eğer 10 veya 11 kalkan ve üzeri alırlarsa, İkinci basamak sınavı olan Cambridge English Flyers sınavına hazırlanmaya başlayabilirler.

-         Herkese karşı adil bir tutum içinde olan kaliteli bir sınavdır. Uluslar arası alanda kabul gören Cambridge English Movers sınavları;

 • Öğrencinin dil becerilerini en güvenilir şekilde yansıtır.
 • Tüm temel İngilizce farklılıklarını kapsar. (İngiliz İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi)
 • Kendi alanında en geniş araştırma programları
 • Birçok özel gerekliliğe ihtiyaç duyan öğrenciler tarafından alınır.

-         Öğrencilerin İngilizcelerini geliştirebilmelerine yardım edecek tüm desteği alırlar.  Öğrencilerin İngilizcelerini geliştirebilmelerine yardım eder ve onları sınava hazırlar. Çok geniş destekleyici ürün ve hizmet ağına sahiptir.

.....................................................................................................................................................................................................

Movers (The second Cambridge English Young Learners test)

Cambridge English Movers, also known as Young Learners English Movers, is the next step in a child’s language learning journey. It is a great way to help children build on their language skills and make further progress in English. 

Cambridge English Movers is the second of three Cambridge English Young Learners tests, aimed at children in primary and lower secondary education. The Cambridge English Movers test is set at Level A1 on the 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). At this level, you can expect a child to: 

 • understand basic instructions or take part in a basic factual conversation on a predictable topic
 • understand basic notices, instructions or information
 • complete basic forms and write notes, including times, dates and places. 

The test covers all four language skills – listening, speaking, and reading and writing. 

Cambridge English: Movers enables you to;

Improve children’s English one step at a time: Cambridge English: Movers is aimed at children in primary and lower secondary education, and is designed to help develop confidence in English as children build on their language skills. 

Cambridge English Movers is the second of the three Cambridge English Young Learners tests. As children gain in confidence and ability, they can continue to improve their English step by step, by moving on to Cambridge English Flyers or Cambridge English Key for Schools

Give children the confidence they need in EnglishCambridge English: Movers is designed to motivate children and give them lots of confidence to use their English. The test: 

 • is based on familiar topics and situations
 • develops the skills they need to communicate in English. 

As children develop in confidence, they will be motivated to learn more English and use it at a higher level. 

Open up a world of possibilities:Cambridge English Movers is the second step towards learningpractical, real-life English language skills that will help children: 

 • use the internet and other media in English
 • enjoy books, songs, television and films in English
 • make friends globally
 • use English as the common international language
 • get ready for future study and work success. 

Motivate children by rewarding their progressWith Cambridge English Movers, there is no pass or fail. Every child gets a Cambridge English award, celebrating their achievement, boosting their confidence and rewarding them for developing their communication skills. The award shows how many shields a child has received. If they get 10 or 11 shields and above, they should be ready to start preparing for: Cambridge English Flyers, the highest level in the Cambridge English: Young Learners rangeor Cambridge English Key for Schools.

Choose a high-quality test that is fair to everyone: Respected internationally, Cambridge English Movers: 

 • provides the most reliable reflection of a child’s language skills
 • covers all major varieties of English (e.g. British English, American English)
 • is designed to be fair to users of all nationalities and linguistic backgrounds
 • is supported by the largest research programme of its kind
 • can be taken by children with a wide range of special requirements.

Get all the support you need to help children improve their English: To help children improve their English and prepare for their test, we have a huge range of support products and services.