(PET) Cambridge English Preliminary for Schools

Günlük pratik konuşma İngilizcesi        

Preliminary  English Test olarak da bilinen Cambridge English Preliminary for Schools (PET) bir öğrencinin günlük sözlü ve yazılı İngilizce ’ yi kolayca anlayabildiklerini ve iletişim kurabildiklerini gösterir.

PET for Schools , orta seviyede bir yeterliliktir.

Avrupa Ortak Dil Çerçevesine göre B1 seviyesinde olan bu sınav seviyesine ulaşan bir öğrenci şunları yapabilir:

Doğru yönerge ve duyuruların ana noktalarını anlayabilir,

Günlük olayların üstesinden gelebilir,

Basit sorular sorabilir, aile, arkadaşlar ve okul ile ilgili diyaloglarda yer alabilirler,

Benzer durumlarla ilgili notlar veya mektuplar yazabilirler.

PET for Schools size şunları yapmanızda olanak sağlar:

Öğrencilerin günlük konuşma İngilizcesine vakıf olduğunu kanıtlar. PET for Schools , öğrencilere günlük sözlü ve yazılı İngilizceyi kullanabildiklerini kanıtlayan orta seviyede bir yetkinliktir.

Sınava hazırlanmak , Öğrencilerin İngilizce iletişim becerilerini geliştirmeye olan yardımının yanı sıra,

Günlük olaylarla başa çıkmalarında

Temel okuma kitaplarını ve dergi makalelerini okumalarına,

Benzer konularda mektuplar yazmalarına

Derslerde not almalarına yardımcı olur.

Öğrencilere kendileri için tasarlanmış bir yetkinlik sağlar. PET for Schools , okul öğrencilerinin deneyim ve ilgi alanlarına göre hazırlanan ve Cambridge English Preliminary sınavı ile aynı seviye ve formatta hazırlanmıştır.

PET for Schools benzer konu ve durumlara uygun olduğu icin:

-    Öğrencilerin ilgi alanları ile uyumludur.

-    Öğrencilerin İngilizce öğrenme motivasyonlarını arttırır.

-    Öğrencilerin daha ileri düzey yetkinlik kazanabilmeleri için ihtiyaç duydukları özgüveni sağlar.

Herkes icin adil olan yüksek kaliteli bir dil sınavına güvenin. PET for Schools uluslararası kabul gören ve saygı duyulan bir sınavdır.

-    Bir öğrencinin dil becerilerini geliştirmesindeki en güvenli geri dönüşü aldığımızı kanıtlar.

-    İngilizce ’ nin tüm çeşitlerini kapsar. (Amerikan İngilizcesi , İngiliz İngilizcesi)

-    Tüm milletlerden ve farklı dilbilimsel alt yapıya sahip olan tüm kullanıcılara karşı adil olarak tasarlanmıştır.

-    Kendi türündeki en geniş kapsamlı araştırmalar ile desteklenmiştir.

-    Çeşitli özel gereksinimleri olan tüm öğrenciler tarafından alınabilir.

Öğrencilerinize tüm dünyaca tanınan sertifikalar sağlar. PET for Schools sınavını başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler PET sınavının başarı ile tamamlayan tüm öğrencilerin aldıkları sertifikanın aynından almaya hak kazanırlar.

Öğrenciler bir kez bu sertifikayı aldıklarında Dünyadaki en değerli niteliklerden birini ellerinde tutmuş olurlar. Bu gerçekten övünülecek bir başarıdır.

Bu yetkinlikler dünya çapında üniversiteler, yüksekokullar, işverenler ve hükümet tarafından kabul edilir.

Öğrencilere başarıya ulaşmaları için birçok destek sağlanır. Öğrencilerin sınava en etkin bir şekilde hazırlanabilmeleri için çeşitli sayıda ürün ve materyal mevcuttur.

.....................................................................................................................................................................................

(PET) Cambridge English Preliminary for Schools

Practical English for everyday use

Cambridge English Preliminary for Schools, also known as Preliminary English Test (PET) for Schools, shows that a student can understand and communicate using everyday written and spoken English.

Cambridge English Preliminary for Schools is an intermediate level qualification.

Cambridge English Preliminary for Schools is set at Level B1 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Reaching this level means a student can:

 • understand the main points of straightforward instructions or public announcements
 • deal with everyday situations when going out 
 • ask simple questions and take part in factual conversations with friends, family and at school 
 • write letters or make notes on familiar matters.

Cambridge English Preliminary for Schools enables you to:

Prove students have practical English for everyday use:Cambridge English Preliminary for Schools is an intermediate level qualification that shows a student can use everyday written and spoken English. 

Preparing for the exam helps learners develop skills to communicate in English and:

 • deal with everyday events
 • read simple textbooks or magazine articles
 • write letters on familiar subjects
 • take notes in a lesson.  

Offer students a qualification specifically designed for them: Cambridge English Preliminary for Schools is a version of Cambridge English Preliminary that is particularly targeted at the interests and experiences of school children. It is at the same level as Cambridge English Preliminary and follows exactly the same format.

Cambridge English Preliminary for Schools is based on familiar topics and situations so it:

 • suits the interests of students
 • increases their motivation to learn English 
 • gives them confidence to use their language skills to move on to further qualifications. 

Trust a high-quality test that is fair to everyoneCambridge English Preliminary for Schools is respected and accepted internationally. The exam:

 • provides the most reliable reflection of a student’s language skills
 • covers all major varieties of English (e.g. British English, American English)
 • is designed to be fair to users of all nationalities and linguistic backgrounds
 • is supported by the largest research programme of its kind
 • can be taken by students with a range of special requirements

Offer your students globally accepted certificatesStudents who successfully take Cambridge English Preliminary for Schools will receive the same internationally accepted certificate as candidates who take Cambridge English Preliminary.

Once a student has a Cambridge English certificate, they hold one of the most valuable English qualifications in the world. It is an achievement to be really proud of.

Our qualifications are accepted by colleges, universities, employersand governments around the world.

Get lots of support to help students achieve success: There is a wide range of support products and materials available to help students prepare for their exam.