Starters (Cambridge Sınavlarının İlk Basamağı)

Cambridge English Starters Sınavı, çocuklar için İngilizce öğrenme yolculuklarının ilk basamağıdır. Sınav öğrencilere günlük yazılı ve konuşma İngilizcesini eğlenceli ve motive edici bir şekilde tanıtır.

Cambridge English Starters, 3 Cambridge English Young Learners sınavının ilkidir ve ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yöneliktir.

Cambridge English Starters sınavı, Avrupa Ortak Dil Kriterleri (CEFR)’a  göre A1 seviyesinin altındadır. Çocuklara iyi bir İngilizce temeli sağlar ve çocukların İngilizce becerilerini gösterir.

Sınav, dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört dil becerisini kapsar.

Cambridge English Starters Sınavının Öğrencilere Kattıkları;

-         Öğrencinin İngilizce seviyesini tek seferde bir adım ileriye taşır. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yöneliktir ve İngilizce öğrenmeye başlarken öğrencilerin kendilerine olan güveni yaratmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

-         Öğrencilerin İngilizcede kendilerine güvenmelerini sağlar. Starters sınavı çocukları motive etmek ve İngilizceyi kullanabilmeleri için kendilerine olan güvenlerini artırmak için tasarlanmıştır. Sınav öğrencilerin aşina oldukları konu ve durumlar üzerine kuruludur ve İngilizce olarak iletişim kurarken ihtiyaçları olacak becerileri geliştirir. Çocukların kendilerine olan güveni arttığında İngilizce öğrenmek için daha istekli olacaklar ve onları daha zorlayıcı seviyelerde de kullanacaklardır.

-         Birçok olasılığın olduğunu görmelerini sağlar. Starters sınavı, pratik, gerçek hayatta karşılaşılabilecek İngilizce becerilerini kazanmaya yönelik ilk adımdır ve çocuklara;

 • İnternet ve diğer araçları İngilizce kullanabilmelerini ,
 • Kitapları, şarkıları, televizyon programlarını ve filmleri İngilizce olarak okuyabilmelerini ve dinleyebilmelerini ,
 • Başka ülkelerden arkadaşlar edinebilmelerini ,
 • İngilizceyi Uluslar arası ortak bir dil olarak kullanabilmelerini ,
 • Gelecek eğitim ve çalışma hayatlarına hazır olmalarını sağlar.

-         Gelişimlerini ödüllendirerek öğrencileri motive eder. Starters sınavında geçme veya başarısız olma yoktur. Her öğrenci Cambridge English ödülü alarak başarısını kutlar, özgüvenini tazeler. Ödül öğrencinin kaç kalkan aldığını gösterir. Eğer 10 veya 11 kalkan ve üzeri alırlarsa, İkinci basamak sınavı olan Cambridge English Movers sınavına hazırlanmaya başlayabilirler.

-         Herkese karşı adil bir tutum içinde olan kaliteli bir sınavdır. Uluslar arası alanda kabul gören Cambridge English Starters sınavları;

 • Öğrencinin dil becerilerini en güvenilir şekilde yansıtır.
 • Tüm temel İngilizce farklılıklarını kapsar. (İngiliz İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi)
 • Kendi alanında en geniş araştırma programları
 • Birçok özel gerekliliğe ihtiyaç duyan öğrenciler tarafından alınır.

-         Öğrencilerin İngilizcelerini geliştirebilmelerine yardım edecek tüm desteği alırlar.  Öğrencilerin İngilizcelerini geliştirebilmelerine yardım eder ve onları sınava hazırlar. Çok geniş destekleyici ürün ve hizmet ağına sahiptir.

.......................................................................................................................................................................................................................................

Starters (The First Cambridge English Young Learners test)

Cambridge English Starters, also known as Young Learners English Starters, is the start of a child’s language learning journey. The test introduces them to everyday written and spoken English in a fun and motivating way. 

Cambridge English Starters is the first of three Cambridge English Young Learners tests, aimed at children in primary and lower secondary education.

The Cambridge English Starters test is just below Level A1 on the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). It gives children a good foundation for language learning and shows you how they are doing in English. 

The test covers all four language skills – listening, speaking, and reading and writing. 

Cambridge English Starters enables you to

improve children’s English one step at a time. It is aimed at children in primary and lower secondary education and is designed to help them build their confidence when they are just starting to learn English. 

give children the confidence they need in English. Starters is designed to motivate children and give them lots of confidence to use their English. The test is based on familiar topics and situations and it develops the skills they need to communicate in English. As children develop in confidence, they will be motivated to learn more English and use it at a more challenging level. 

open up a world of possibilities. Starters is the first step towards learning practical, real-life English language skills that will help children: 

 • use the internet and other media in English
 • enjoy books, songs, television and films in English
 • make friends globally
 • use English as the common international language
 • get ready for future study and work success.

motivate children by rewarding their progress. With Cambridge English Starters, there is no pass or fail. Every child gets a Cambridge English award, celebrating their achievement, building their confidence and rewarding them for developing their communication skills.The award shows how many shields a child has received. If they get 10 or 11 shields and above, they should be ready to start preparing for Cambridge English: Movers, the second test in the Cambridge English: Young Learners range.

choose a high-quality test that is fair to everyone. Respected internationally, Cambridge English Starters: 

 • provides the most reliable reflection of a child’s language skills
 • covers all major varieties of English (e.g. British English, American English)
 • is designed to be fair to users of all nationalities and linguistic backgrounds
 • is supported by the largest research programme of its kind
 • can be taken by children with a wide range of special requirement

get all the support you need to help children improve their English:To help children improve their English and prepare for their test, we have a huge range of support products and services.